0,00 €

Keď sa na medzinárodných fórach predstavujú jednotlivé krajiny, jedným zo znakov, ktoré ich charakterizujú, je ľudová kultúra - kroje, piesne, hudba, tanec, či rôzne starodávne predmety. V súčasnosti, keď predovšetkým v kultúre dochádza ku globalizácii, k uniformite a amerikanizácií, je dôležité zachovať dedičstvo predkov a uchovať všetky jedinečné znaky, ktoré sú typické pre príslušný národ a krajinu.

Zachovávanie folklórnych tradícií v našej obci si pamätajú naši obyvatelia približne od roku 1970 až do polovice osemdesiatych rokov, kedy túto činnosť viedla pani Anna  Bizubová. Jej poznatky a zozbierané materiály využívajú naše folklórne skupiny dodnes. Vďaka patrí  všetkým,  ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do prezentovania a šírenia našich zvykov.    V našej dedine máme obyvateľov,  ktorí si ešte pamätajú  na tradície, ktoré sa udržiavali počas roka a niektoré z nich boli prezentované na rôznych súťažiach. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám.

Miestny odbor Matice Slovenskej (MOMS) v Spišskom Štvrtku sa už viac ako 20 rokov usiluje o uchovanie a obnovenie piesní, tancov a zvykov z regiónu Spiša, ale najviac z našej obce Spišský Štvrtok. Hlavným cieľom skupín pôsobiacich v MOMS je zachytávať tradičnú ľudovú kultúru stredného Spiša, zhromažďovať typické piesne a ľudové zvyky obce, regiónu a tým kultivovať lásku k národným pamiatkam, chrániť a rozvíjať národné hodnoty. Zaoberá sa teda šírením etnografie aj folkloristiky v našej obci. Zbiera piesne, tance, zvyky, povery, predmety, kroje, detské hry, slovesné umenie a predstavuje to príležitostne na podujatiach počas celého roka.

V súčasnosti má MOMS Spišský Štvrtok 90 členov. Tvorí ju detska folklórna skupina NEZÁBUDKA a folklórna skupina ŠTVRTOČAN

detska folklórna skupina NEZÁBUDKA

História detskej folklórnej skupiny NEZÁBUDKA sa datuje od roku 1998. Počas jeho pôsobenia, sa pod vedením pani učiteľky Valérii Lesičkovej vo folklórnej skupine vystriedalo niekoľko desiatok detí a poniektorí účinkujú už vo folklórnych súboroch a skupinách ako ČAČINA, LEVOČAN a ŠTVRTOČAN.

Deti učíme množstvo piesní, hier, tancov, riekaniek a zvykosloví. To čo sa naučíme, prezentujeme na kultúrnych podujatiach v základnej a materskej  škole v obci Spišský Štvrtok, ale aj mimo nej.

Účinkovali  sme v integrovanom programe s klientkami DSS Spišský Štvrtok a dostali sme sa aj na javisko Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Mnohé zvykoslovia sa udomácnili v detskej folklórnej skupine NEZÁBUDKA a stali sa našimi pravidelnými  vystúpeniami.

Patria medzi nich

      Pálenie šmertky (Moreny)

      Stridžie dni

      Jasličkáre (Betlehemci)

      Mikolaj (Mikuláš)

V roku 2012 sme s DFSk. NEZÁBUDKA nacvičili nové pásmo s názvom  Podzme še hrac za koscel.