0,00 €

Hoci sú folklórne skupiny  ŠTVRTOČAN a NEZÁBUDKA ešte mladé,
nacvičili už niekoľko výročných zvykov.

Vystupenia (normálna)

ZVYKY

      Pálenie šmertky (Moreny) | DFSk. Nezábudka

      Stridžie dni | DFSk. Nezábudka

      Jasličkáre (Betlehemci) | DFSk. Nezábudka

      Mikolaj (Mikuláš) | DFSk. Nezábudka

      Fašiangy a pochovávanie basy | FSk. Štvrtočan

      Dožinky | FSk. Štvrtočan

      Katarína | FSk. Štvrtočan

      Vianočné koledy | FSk. Štvrtočan

      Vyprevádzanie snúbencov k oltáru | FSk. Štvrtočan

      Stavanie brány | FSk. Štvrtočan

      Čepenie nevesty | FSk. Štvrtočan 

 


RODINNÉ ZVYKY

Kersciny zo Štvartku | FSk. Štvrtočan

Krst a jeho príprava je vždy výnimočným dňom v živote človeka. Podľa kresťanských  obradov sa krstením z pohana stáva kresťan očistený od dedičného hriechu. Po príchode z kostola sa v minulosti, ale aj v súčasnosti koná oslava na počet prijímania dieťaťa medzi príbuzných.

Rozhovor: Valéria Lesičková, O KRSTINÁCH, časť prvá


Rozhovor: Valéria Lesičková, O KRSTINÁCH, časť druhá

Ako to bolo u nás, a aké zvyky sa uchovali až do dnes,
to všetko uvidíte v našom pásme
 

 


 

Svadba | FSk. Štvrtočan

Svadba (u nás Vešeľe) bola v minulosti jednou z najvýznamnejšou udalosťou v živote človeka. Predstavuje právny akt založenia novej rodiny spojený s rozmanitými zvykmi, obradmi a celým komplexom folklórnych obyčají. U nás v Spišskom Štvrtku sa svadby (vešeľa) konali do roku 1950 vždy v pondelok a trvali 3 dni. Veľmi dôležité boli aj prípravy na svadbu 3 týždne pred sobášom.

Pásmo svadba pozostáva z niekoľkých častí:

      
Na zabave cez fašangi

      Nahvarky (pytačky) Družbovane Lučene a družbovský tanec

      Sobáš Svadobná hostina

      Čepenie 

 


 NAJNOVŠIE PÁSMA

      Hraju v karčme hraju | FSk. Štvrtočan

      Podzme še hrac za koscel | DFSk. Nezábudka