0,00 €
MOMS SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Folklórna skupina ŠTVRTOČAN
Detská folklórna skupina NEZÁBUDKA

Tatranská 4
SK - 053 14 Spišský Štvrtok
Tel:  +421 53 4598 222
Fax: +421 53 4598 532

PREDSEDA MOMS SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Valéria Lesičková

facebook fun page
youtube channel

Folklórna skupina ŠTVRTOČAN
Slávka Bajtošová
Mob: +421 902 914 491

Detská folklórna skupina NEZÁBUDKA
Valéria Lesičková
Mob: +421 915 910 497
Email: v.lesickova@azet.sk