FSk. Štvrtočan pozývala obyvateľov obce Spišský Štvrtok na Folklórne slávnosti 2016