0,00 € s DPH
MOMS Spišský Štvrtok
Miestny odbor Matice slovenskej Spišský Štvrtok
Tatranská 4
SK - 053 14 Spišský Štvrtok

IČO: 31955436
Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
SK49 5600 0000 0034 5467 7001

Valéria Lesičková
Predseda MOMS Spišský Štvrtok
Mob: +421 915 910 497
Email: lesickovav@gmail.com


Folklórna skupina ŠTVRTOČAN
Slávka Bajtošová
Mob: +421 902 914 491
 
Detská folklórna skupina NEZÁBUDKA
Valéria Lesičková
Mob: +421 915 910 497

Dominik Lesičko
Technická podpora MOMS Spišský Štvrtok
Mob: +421 917 535 138
Email: dominiklesicko@gmail.com