Keď sa na medzinárodných fórach predstavujú jednotlivé krajiny, jedným zo znakov, ktoré ich charakterizujú, je ľudová kultúra - kroje, piesne, hudba, tanec, či rôzne starodávne predmety. V súčasnosti, keď predovšetkým v kultúre dochádza ku globalizácii, k uniformite a amerikanizácií, je dôležité zachovať dedičstvo predkov a uchovať všetky jedinečné znaky, ktoré sú typické pre príslušný národ a krajinu.

Zachovávanie folklórnych tradícií v našej obci si pamätajú naši obyvatelia približne od roku 1970 až do polovice osemdesiatych rokov, kedy túto činnosť viedla pani Anna  Bizubová. Jej poznatky a zozbierané materiály využívajú naše folklórne skupiny dodnes. Vďaka patrí  všetkým,  ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do prezentovania a šírenia našich zvykov.    V našej dedine máme obyvateľov,  ktorí si ešte pamätajú  na tradície, ktoré sa udržiavali počas roka a niektoré z nich boli prezentované na rôznych súťažiach. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám.

Miestny odbor Matice Slovenskej (MOMS) v Spišskom Štvrtku sa už viac ako 20 rokov usiluje o uchovanie a obnovenie piesní, tancov a zvykov z regiónu Spiša, ale najviac z našej obce Spišský Štvrtok. Hlavným cieľom skupín pôsobiacich v MOMS je zachytávať tradičnú ľudovú kultúru stredného Spiša, zhromažďovať typické piesne a ľudové zvyky obce, regiónu a tým kultivovať lásku k národným pamiatkam, chrániť a rozvíjať národné hodnoty. Zaoberá sa teda šírením etnografie aj folkloristiky v našej obci. Zbiera piesne, tance, zvyky, povery, predmety, kroje, detské hry, slovesné umenie a predstavuje to príležitostne na podujatiach počas celého roka.

V súčasnosti má MOMS Spišský Štvrtok 90 členov. Tvorí ju detska folklórna skupina NEZÁBUDKA a folklórna skupina ŠTVRTOČAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MOMS SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
FS ŠTVRTOČAN
DFS NEZÁBUDKA

Tatranská 4
SK-053 14 Spišský Štvrtok
+421 53 4598 222
FAX +421 53 4598 532

 

            facebook_icon (náhled)

 

            youtube_icon (náhled)

 

            

 

 

 

              TOPlist