0,00 € s DPH
MOMS Spišský Štvrtok
Miestny odbor Matice slovenskej Spišský Štvrtok


Zachovávanie folklórnych tradícií v našej obci si pamätajú naši obyvatelia približne od roku 1970 až do polovice osemdesiatych rokov, kedy túto činnosť viedla pani Anna  Bizubová. Jej poznatky a zozbierané materiály využívajú naše folklórne skupiny dodnes. Vďaka patrí  všetkým, ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do prezentovania a šírenia našich zvykov. V našej dedine máme obyvateľov, ktorí si ešte pamätajú na tradície, ktoré sa udržiavali počas roka a niektoré z nich boli prezentované na rôznych súťažiach. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie – pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to ďalším generáciám.

Miestny odbor Matice Slovenskej (MOMS) v Spišskom Štvrtku sa už viac ako 20 rokov usiluje o uchovanie a obnovenie piesní, tancov a zvykov z regiónu Spiša, ale najviac z našej obce Spišský Štvrtok. Hlavným cieľom skupín pôsobiacich v MOMS je zachytávať tradičnú ľudovú kultúru stredného Spiša, zhromažďovať typické piesne a ľudové zvyky obce, regiónu a tým kultivovať lásku k národným pamiatkam, chrániť a rozvíjať národné hodnoty. Zaoberá sa teda šírením etnografie aj folkloristiky v našej obci. Zbiera piesne, tance, zvyky, povery, predmety, kroje, detské hry, slovesné umenie a predstavuje to príležitostne na podujatiach počas celého roka.

V súčasnosti má MOMS Spišský Štvrtok 90 členov. Tvorí ju detska folklórna skupina NEZÁBUDKA a folklórna skupina ŠTVRTOČAN

detska folklórna skupina NEZÁBUDKA

História detskej folklórnej skupiny NEZÁBUDKA sa datuje od roku 1998. Počas jeho pôsobenia, sa pod vedením pani učiteľky Valérii Lesičkovej vo folklórnej skupine vystriedalo niekoľko desiatok detí a poniektorí účinkujú už vo folklórnych súboroch a skupinách ako ČAČINA, LEVOČAN a ŠTVRTOČAN. Deti učíme množstvo piesní, hier, tancov, riekaniek a zvykosloví. To čo sa naučíme, prezentujeme na kultúrnych podujatiach v základnej a materskej  škole v obci Spišský Štvrtok, ale aj mimo nej. Účinkovali  sme v integrovanom programe s klientkami DSS Spišský Štvrtok a dostali sme sa aj na javisko Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Mnohé zvykoslovia sa udomácnili v detskej folklórnej skupine NEZÁBUDKA a stali sa našimi pravidelnými  vystúpeniami.

Patria medzi nich

Pálenie šmertky (Moreny)

Stridžie dni

Jasličkáre (Betlehemci)

Mikolaj (Mikuláš)

Podzme še hrac za koscel


folklórna skupina ŠTVRTOČAN

Folklórna skupina ŠTVRTOČAN pôsobí od roku 2007 a má 39 členov. Jej úlohou je zbierať piesne, tance a zvykoslovia zo Spišského Štvrtka a prezentovať ich na kultúrnych podujatiach, ale aj obnovovať zvyky a obyčaje počas roka v dedine.

Medzi tieto zvyky patria:

Fašiangy a pochovávanie basy

Dožinky, Katarína

Vyprevádzanie snúbencov k oltáru a Stavanie brány

Vianočné koledy

Čepenie nevesty | FSk. Štvrtočan 

Krstiny a Svadba

S týmito kultúrnymi programami reprezentovali svoju obec v okolitých i vzdialenejších obciach, ale i v zahraničí na folklórnych slávnostiach a súťažiach. Účinkovali v relácií Kapura, v relácii Klenotnica ľudovej hudby a zapojili sa do súťaže Nositelia tradícií kde v roku 2012 reprezentovali okres Levoča v Medzilaborciach.


Ej, dze hraju, tam hraju ...

Poznatky a zozbierané materiály sme využili  k nahraniu nášho prvého CD, ktoré sme pripravovali dva roky. Piesne pochádzajú z obce Spišský Štvrtok a blízkeho okolia. Zdrojom piesní boli zbierky nahrávok, ktoré vlastnili ich členovia a tiež starší občania obce Spišský Štvrtok.


ej dze hraju 03.png

CD si môžete kúpiť cez nás e-shop

Vypočuť cez SoundCloud

Stiahnuť do svojho zariadeniaKersciny zo Štvartku | FSk. Štvrtočan

Krst a jeho príprava je vždy výnimočným dňom v živote človeka. Podľa kresťanských  obradov sa krstením z pohana stáva kresťan očistený od dedičného hriechu. Po príchode z kostola sa v minulosti, ale aj v súčasnosti koná oslava na počet prijímania dieťaťa medzi príbuzných.


Svadba | FSk. Štvrtočan

Svadba (u nás Vešeľe) bola v minulosti jednou z najvýznamnejšou udalosťou v živote človeka. Predstavuje právny akt založenia novej rodiny spojený s rozmanitými zvykmi, obradmi a celým komplexom folklórnych obyčají. U nás v Spišskom Štvrtku sa svadby (vešeľa) konali do roku 1950 vždy v pondelok a trvali 3 dni. Veľmi dôležité boli aj prípravy na svadbu 3 týždne pred sobášom.

Pásmo svadba pozostáva z niekoľkých častí:

      Na zabave cez fašangi

      Nahvarky (pytačky) Družbovane Lučene a družbovský tanec

      Sobáš, Svadobná hostina

      Čepenie