0,00 € s DPH
Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza, a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Máje sa stavajú v noci a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzajú domy, pri ktorých stojí máj, a vyberajú „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu - majáles.